اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند

در راستای طرح فاصله گذاری هوشمند، شرکت اپنسی پس از اقدام به ثبت نام در سامانه salamat.gov.ir، دستورالعمل پیشگیری از ویروس کرونا را دریافت و مطابق آن اقدام می نماید.

اسکرول به بالا