طرح فروش زمستان ۹۸

طرح فروش زمستان ۹۸ از ۹۸/۱۰/۱۰ با شرایط ذیل اجرا می شود:

۱- اشخاص زیر میتوانند از شرایط فروش اقساطی تا ۲۴ ماه بهره مند شوند:

کارکنان بانک تجارت- دارندگان بیمه ملت- دارندگان حکمت کارت- فرهنگیان شاغل و بازنشسته- کارمندان دولت یا شرکتهای خصوصی معتبر

۲- افراد مشمول شرایط اقساطی می توانند با خرید نقدی از تخفیف ۷ تا ۱۰ درصدی بهره مند گردند.

۳- حداقل پیش پرداخت ۲۰ درصد دریافت می شود. میزان سود ماهیانه حدود ۲ درصد درنظر گرفته شده است.