مبعث رسول اکرم (ص) مبارک

این عید سعید بر تمامی مسلمانان اعم از شیعه و سنی مبارک باشد و آرزوی همدلی و نزدیکی بیشتر مسلمانان را به برکت این ایام از خداوند متعال داریم