روز گل و گیاه مبارک

ضمن تبریک روز گل و گیاه، به اطلاع میرساند این شرکت در راستای حفظ محیط زیست، کلیه امور جاری خود را در بستر نرم افزار، مکانیزه کرده است و از کاغذ در حداقل ممکن استفاده کرده است.

به امید این که درختهای کمتری برای ساخت کاغذ بریده شوند.