میلاد هشتمین امام، هفتمین قبله و دهمین کشتی نجات، امام رضا (ع) بر شما عزیزان مبارکباد.