تغییر طرح فروش تابستان ۹۹

با توجه به نواسانات بازار و عدم تمایل شرکت به افزایش قیمتها از سوی شرکت، از ۲۵ تیرماه طرح فروش تابستان ۹۹ به صورت زیر تغییر می نماید:

۱- تخفیف ۲۰% به ۱۰% کاهش یافت.

۲- زمان دوره اقساط برای ۲۴ ماه به خریدهای بیشتر از ۵۰ میلیون تومان تعلق می گیرد و دوره اقساط متناسب با مبلغ خرید متغیر خواهد بود.