عید سعید قربان مبارک

عید قربان یادآور زیباترین نمونه تعبّد انسان در برابر خداوند متعـال است. عید قربان، عید فداکاری، ایثار، قربانی، اخلاص و عشق است.

عید سعید قربان مبارک