سفارش در اپنسی از طریق اپ (برنامه کاربردی تلفن همراه) یا تماس با شماره تلفنهای ۰۲۱۶۶۴۷۶۸۹۷ امکان پذیر است.

این برنامه در نسخه های تلفن همراه به آدرس زیر موجود است: