دانلود اپ/ سفارش

سفارش در اپنسی از طریق اپ (برنامه کاربردی تلفن همراه) یا تماس با شماره تلفنهای ۰۲۱۶۶۴۷۶۸۹۷ و۴- ۰۲۱۶۶۵۸۱۰۴۳ امکان پذیر است. همچنین با انتخاب هر دسته از خدمات و محصولات میتوانید قیمت واحد آن را مشاهده نمایید. این قیمتها معمولا توسط کارشناسان شرکت به روز رسانی می شود.

این برنامه در نسخه های تلفن همراه به آدرس زیر موجود است: