شرایط اقساطی

از این که از خدمات ما استفاده می کنید، صمیمانه سپاسگزاریم و این امر را مایه افتخار خود می دانیم.

افراد ذیل می توانند از شرایط اقساطی این شرکت بهره مند گردند:

۱- کلیه اشخاص دارای حکمت کارت (شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران)
این افراد با در دست داشتن حکمت کارت به شرکت مراجعه نمایند.
۲- کلیه کارمندان دولت و شرکتهای معتبر خصوص
این افراد با در دست داشتن حکم کارگزینی و دسته چک به شرکت مراجعه نمایند.
۳- دارندگان کارت آسان پرداخت
این افراد با در دست داشتن کارت اعتباری آسان خرید به شرکت مراجعه نمایند.
۴- فرهنگیان شاغل و بازنشسته
این افراد با در دست داشتن کارت بانکی حقوق خود به همراه مدارک شناسایی، حکم و فیش حقوقی، و پرینت ۳ ماهه از حساب حقوق به شرکت مراجعه نمایند.
۵- بازنشستگان تامین اجتماعی
این افراد با در دست داشتن کارت ملی و فیش حقوقی و مراجعه به بانک رفاه برای تایید فرم مربوطه به شرکت مراجعه نمایند.

تعرفه و شرایط به صورت زیر است:

در قالب طرح های فروش فصلی و ویژه تصویب و اعلام می شود. بهره اقساط بین ۲ تا ۳ درصد ماهیانه است.
اسکرول به بالا